Leerlingenorkest


Het leerlingenorkest is ook een harmonieorkest en heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op het meespelen in het harmonieorkest. De leerlingen krijgen les via de Stichting Regionaal Muziek Onderwijs (SRMO). Als de leerlingen 1,5 jaar les hebben gehad, mogen zij meespelen in het leerlingenorkest. Na het behalen van het B-diploma mogen zij doorstromen naar het harmonieorkest.

Het leerlingenorkest verzorgt meerdere optredens per jaar.  Er wordt bijvoorbeeld opgetreden tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert en het Vriendenconcert. Ook treedt het leerlingenorkest soms gezamenlijk met het grote orkest op, bijvoorbeeld tijdens een concert of bij medewerking aan een kerkdienst. Voorafgaand aan deze optredens heeft het leerlingenorkest dan ook enkele repetities met het grote orkest mee gerepeteerd. Door gezamenlijk te repeteren kunnen de leerlingen alvast zien en ook meemaken hoe het is om in het grote orkest te spelen.

Naast optredens met het harmonieorkest verzorgt het leerlingenorkest ook zelf concerten, zoals een optreden in een verzorgingstehuis of het ‘bijna-vakantie-concert’. Dit is een concert vlak voor de zomervakantie waarbij onder andere de leerlingen van de basisscholen worden uitgenodigd.

Ook vindt in de maand februari jaarlijks het Talentenfestival plaats, deze avond staat helemaal in het teken van de leerlingen van de Westlandse Harmonie. Ook de leerlingen die nog niet in het leerlingenorkest meespelen doen hieraan mee. De avond is een gezellig muzikaal samenzijn met als doel om de leerlingen te laten zien hoe leuk muziek maken met elkaar is. Ze mogen zelf kiezen welke muziek ze die avond voordragen en de avond draait om samen muziek maken en samen naar muziek luisteren. Tijdens dit optreden met een ongedwongen, gezellige sfeer ziet het publiek (bestaande uit familie, vrienden en medemuzikanten) wat onze leerlingen in de afgelopen maanden of jaren hebben geleerd.

Naast de muzikale activiteiten is er voor de leerlingen van de Westlandse Harmonie ook plaats voor leuke jeugdactiviteiten die draaien om gezelligheid en het creëren van een verenigingsgevoel. Het muzikale seizoen wordt normaliter zowel gezamenlijk afgesloten, als geopend met een jeugdactiviteit. Zo kunnen de leerlingen op een ongedwongen manier al kennis maken met elkaar en voelen ze zich onderdeel van de gehele vereniging. Een greep uit de activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn onder andere Glowgolfen in Scheveningen, schaatsen bij de Uithof, spelletjesmiddagen en ‘last but not least’, zelf pizza’s bakken in een echte pizzeria (en ze natuurlijk ook meteen lekker opeten!).